Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Мэдээ, мэдээлэл

Микро Кредит ББСБ болон банк санхүүгийн талаарх мэдээлэл

point
Бодлогын хүүг 13%-д хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа

Бодлогын хүүг 13%-д хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа

Монгол Банкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2023 оны 9 дүгээр сарын 13, 15-ны өдрийн ээлжит хурлаар эдийн засаг, банк, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, гадаад орчны төлөв, эрсдэлийг харгалзан үзээд бодлогын хүүг 13.0% хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа.