Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Лизингийн зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Иргэн, байгууллага хэрэгцээндээ зориулж 1-ээс дээш жилийн эдэлгээтэй гэр ахуйн цахилгаан бараа, үнэт эдлэл, тавилга, автомашин, зэрэг эд зүйлийг худалдан авахад зориулан барааны төлбөрийг зээлдэгчийн нэрийн өмнөөс хамтран ажиллах гэрээт байгууллагад шилжүүлэн олгох зээл юм.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

1,000,000 - 5,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн гэрээний хугацаа

Зээлийн гэрээний хугацаа

18 сар хүртэл

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.3%

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Урьдчилгаа

Урьдчилгаа

20-50%

Үндсэн барьцаа

Үндсэн барьцаа

Лизингээр худалдан авч буй бараа

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Шаардлагатай бол барьцаа хөрөнгө шаардана
 • Худалдан авах барааг зээл төлөгдөж дуусах хүртэл хугацаанд хөрөнгийн даатгалд даатгуулна

Хамтран ажиллах байгууллагад тавигдах шаардлага:

 • Тухайн бизнесийг 1 жилээс доошгүй хугацаанд эрхэлсэн туршлагатай
 • Өөрийн нэрийн дэлгүүртэй эсхүл борлуулалтын цэгтэй
 • Банкинд харилцах, хадгаламжийн данстай, түүгээр дамжуулан төлбөр тооцоо хийдэг
 • Хамтран ажиллагч байгууллага нь лизингийн үйлчилгээний шимтгэлийг лизингийн зээлийн дүнгээс ББСБ-ын тогтоосон хувиар төлөх боломжтой

Зээл хүсэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг
 • Зээлийн өргөдөл
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд

Орлого нотлох баримтууд /Өрхийн орлого бүхий бүх гишүүдээр авах/

Бизнесийн орлоготой бол Компаний гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
Бизнесийн орлоготой бол Сүүлийн улирлын тайлан баланс, авлага өглөгийн задаргаа
Бизнесийн орлоготой бол Ажил гүйцэтгэсэн гэрээ
Бизнесийн орлоготой бол Түрээсийн байранд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол түрээсийн гэрээ
Бизнесийн орлоготой бол Дансны хуулга /Сүүлийн 12 сар/
Бизнесийн орлоготой бол Бусад шаарлагатай бичиг баримтууд /хар дэвтэр, лангуу түрээслэх гэрээ, түрээслэгчийн үнэмлэх г.м/
Тогтмол орлоготой бол Байгууллагын тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар
Тогтмол орлоготой бол НД дэвтэрийн хуулбар, цалин авдаг банкны харилцах дансны хуулга /сүүлийн 6-12 сар/

Зээлийн үндсэн барьцаа:

 • Лизингээр худалдан авч буй бараа
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгө

Зээлийн

тооцоолуур

цахим