Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Автомашины шуурхай зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Зээл хүсэгчээс орлого нотлох баримт шаардахгүй, цаг хугацааг хэмнэсэн, үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл юм

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

Барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээний 30-50хувьд /дээд хэмжээ -30,000,000 төгрөг хүртэл/

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

24 сар

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.5%

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

1-3 сар

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлж буй аливаа асуудалгүй байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Автомашин барьцаалж байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийн даатгал заавал шаардана

Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь үйлдвэрлэсэн огноо 2009 оноос хойш.
 • Түргэн борлогдохуйц шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх

Хувь хүн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /E-Mongolia/

Хуулийн этгээд бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүссэн албан бичиг, гүйцэтгэх удирдлагын анкет, 1% цээж зураг
 • ААНБ-ын гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбар, зээл авах зээлийн гэрээ байгуулах хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэл, зөвшөөрөл
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа

Зээлийн үндсэн барьцаа:

 • Тухайн зээлд барьцаалж буй Автомашин байна.

Зээлийн барьцааны төрөл:

Суудлын автомашин Зах зээлийн үнэлгээний 20%

Барьцаа хөрөнгийн талаар баримтууд:

Хөдлөх хөрөнгө Хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, татвар, даатгалтай холбоотой бичиг баримт хөдлөх хөрөнгө дээр нэр дээр шилжүүлж, фидуцийн гэрээ хийх. Үндсэн эрсдэлээс даатгал заавал шаардах
Хөдлөх хөрөнгө Машин унаж ирэх

Зээлийн

тооцоолуур

цахим