Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Итгэлцлийн үйлчилгээ /хуримтлал/

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Үйлчилгээний нөхцөл

"Итгэлцлийн үйлчилгээ" нь иргэд, ААН-үүдэд зориулсан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн бөгөөд харилцагч таны мөнгөн хөрөнгийг итгэлцлийн үндсэн дээр гэрээ байгуулан, тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр авч зах зээлийн эрсдэл, үнэгүйдлээс хамгаалж өндөр үр шим /ашиг/ олж өгөх зорилгоор харилцан ашигтай хамтран ажилладаг үйлчилгээ юм.