Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Өрхийн хэрэглээний зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Өрхийн бэлэн мөнгөний бүхий л хэрэгцээнд зориулагдах, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

50,000,000 төгрөг

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

24 сар

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.0% - 3.5%

Давтан зээл

Давтан зээл

Зээлийн хүү 0.1% функтээр буурах

Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлийн эргэн төлөлт

Тэнцүү төлөлт

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Төлбөр орлогын харьцаа

Төлбөр орлогын харьцаа

60-70%

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Үндсэн зээлдэгчийн хувьд тухайн байгууллагад 6 сараас дээш ажилласан байх
 • Өрхийн гишүүд бүгд албан ёсны нэг хаягтай байх
 • Шаардлагатай тохиолдолд батлан даагч шаардана.

Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага:

 • Орон сууц, Амины орон сууц, Хашаа байшин, Япон суудлын автомашин
 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь Улаанбаатар хотод байрлалтай байх ба зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн мөн хууль ёсны байх шаардлагатай /Бэлэглэх гэрээгээр авсан байр бол уг гэрээ хийгдсэнээс 1 жил өнгөрсөн байх ёстой, Хотын дахин төлөвлөлтөд орсон , НМХГазараас акт тогтоосон хуучин байр барьцаанд авахгүй
 • Түргэн борлогдохуйц шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх
 • Автомашин барьцаалж байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийн даатгал заавал шаардах ба тухайн автомашиныг унахаар эсвэл ББСБ-ын гэрээт зогсоолд тавьж болно.

Зээл хүсэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүсэгчийн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, гэрлэлтийн баталгаа, төрсний гэрчилгээ
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт

Орлого нотлох баримтууд /Өрхийн орлого бүхий бүх гишүүдээр авах/

Бизнесийн орлоготой бол Компаний гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
Бизнесийн орлоготой бол Сүүлийн улирлын тайлан баланс, авлага өглөгийн задаргаа
Бизнесийн орлоготой бол Ажил гүйцэтгэсэн гэрээ
Бизнесийн орлоготой бол Түрээсийн байранд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол түрээсийн гэрээ
Бизнесийн орлоготой бол Дансны хуулга /Сүүлийн 12 сар/
Бизнесийн орлоготой бол Бусад шаарлагатай бичиг баримтууд /хар дэвтэр, лангуу түрээслэх гэрээ, түрээслэгчийн үнэмлэх г.м/
Тогтмол орлоготой бол Байгууллагын тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар
Тогтмол орлоготой бол НД дэвтэрийн хуулбар, цалин авдаг банкны харилцах дансны хуулга /сүүлийн 6-12 сар/

Зээлийн барьцааны төрөл:

Орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Амины орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Хашаа байшин Зах зээлийн үнэлгээний 40%
Өмчлөх эрхтэй газар Зах зээлийн үнэлгээний 40%
Объект Зах зээлийн үнэлгээний 30%
Авто зогсоол Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Суудлын автомашин Зах зээлийн үнэлгээний 50%

Зээлийн

тооцоолуур

цахим