Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Бичил Бизнесийн зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Жижиг бизнес эрхлэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нь зориулсан зээл

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

10,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

18 сар

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.0% - 3.5%

Давтан зээл

Давтан зээл

Зээлийн хүү 0.1% функтээр буурах

Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлдэгчийн мөнгөн урсгалтай уялдуулан хийх

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

6 сар хүртэл

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Төлбөр орлогын харьцаа

Төлбөр орлогын харьцаа

60-70%

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлж буй аливаа асуудалгүй байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь Улаанбаатар хотод байрлалтай байх ба зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн мөн хууль ёсны байх шаардлагатай /Бэлэглэх гэрээгээр авсан байр бол уг гэрээ хийгдсэнээс 1 жил өнгөрсөн байх ёстой, Хотын дахин төлөвлөлтөд орсон , НМХГазараас акт тогтоосон хуучин байр барьцаанд авахгүй
 • Түргэн борлогдохуйц шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх
 • Автомашин барьцаалж байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийн даатгал заавал шаардана

Хувь хүн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Бизнесийн талаар мэдээлэл

Хуулийн этгээд бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн албан бичиг, гүйцэтгэх удирдлагын анкет, 1% цээж зураг
 • Зээл хүсэгчийн анкет/ББСБ маягтын дагуу/
 • ААНБ-ын гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбар, зээл авах зээлийн гэрээ байгуулах хөрөнгө барьцаалах эрх, игэмжлэл, зөвшөөрөл
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны танилцуулга

Зээлийн барьцааны төрөл:

Орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Амины орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Хашаа байшин Зах зээлийн үнэлгээний 40%
Өмчлөх эрхтэй газар Зах зээлийн үнэлгээний 40%
Объект Зах зээлийн үнэлгээний 30%
Авто зогсоол Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Суудлын автомашин Зах зээлийн үнэлгээний 50%

Зээлийн

тооцоолуур

цахим