Бусад мэдээлэл
Change language
Change language

Easy App татах

Шуурхай зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Зээл хүсэгчээс орлого нотлох баримт шаардахгүй цаг хугацааг хэмнэсэн, үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл юм

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

Барьцаа хөрөнгийн Харилцан тохиролцсон үнэлгээний 20 хувьд зээл олгоно /дээд хэмжээ - 50,000,000 төгрөг хүртэл/

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

18 сар

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.5%

Давтан зээл

Давтан зээл

Зээлийн хүү 0.1% функтээр буурах

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

1-6 сар хүртэл

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлж буй аливаа асуудалгүй байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Автомашин барьцаалж байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийн даатгал заавал шаардана

Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь Улаанбаатар хотод байрлалтай байх ба зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн мөн хууль ёсны байх шаардлагатай /Бэлэглэх гэрээгээр авсан байр бол уг гэрээ хийгдсэнээс 1 жил өнгөрсөн байх ёстой,Хотын дахин төлөвлөлтөд орсон , НМХГазараас акт тогтоосон хуучин байр барьцаанд авахгүй
 • Түргэн борлогдохуйц шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх

Хувь хүн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас болон харъяалагдах хорооноос, иргэний үнэмлэхний хаяг хорооны тодорхойлолтоос зөрсөн тохиолдолд шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн хуудас заавал шаардана./
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа

Хуулийн этгээд бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүссэн албан бичиг, гүйцэтгэх удирдлагын анкет, 1% цээж зураг
 • ААНБ-ын гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбар, зээл авах зээлийн гэрээ байгуулах хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа

Зээлийн барьцааны төрөл:

Орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 20%
Амины орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 20%
Хашаа байшин Зах зээлийн үнэлгээний 20%
Объект Зах зээлийн үнэлгээний 20%
Авто зогсоол Зах зээлийн үнэлгээний 20%
Суудлын автомашин Зах зээлийн үнэлгээний 20%

Барьцаа хөрөнгийн талаар баримтууд:

Үл хөдлөх хөрөнгө Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ
Үл хөдлөх хөрөнгө Үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа /Түүхчилсэн/
Үл хөдлөх хөрөнгө Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зураг
Хөдлөх хөрөнгө Хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, татвар, даатгалтай холбоотой бичиг баримт хөдлөх хөрөнгө дээр нэр дээр шилжүүлж, фидуцийн гэрээ хийх. Үндсэн эрсдэлээс даатгал заавал шаардах
Хөдлөх хөрөнгө Машин унаж ирэх

Зээлийн

тооцоолуур

цахим